Hiểu Về fork(), vfork(), wait() và exec() Trong Linux System - MTD SEC

MTD SEC

Chia Sẻ Để Thành Công

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Hiểu Về fork(), vfork(), wait() và exec() Trong Linux System


Trong linux chúng ta nhận thấy rằng trong bất kỳ Hệ điều hành dựa trên Linux/Unix thì đều có các hệ thống để gọi các lệnh fork và vfork và cách chúng hoạt động, cách chúng ta có thể sử dụng chúng và sự khác biệt giữa chúng. Cùng với các cách hệ thống chờ và thực thi này được sử dụng để sinh sản quá trình và các tác vụ liên quan khác.

1: fork()

Đầu tiên chi tiết về lệnh này chúng ta dùng lệnh man fork để kiểm tra và biết được các dùng của nó

man fork

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad